| Sitemap

Always a smart choice

BOR OSLO BØRSBorgestad Industries er en aktør innen utvikling, produksjon,
salg og installasjon av ildfaste produkter. Konsernets målsetning
er å tilby fremtidsrettede konseptløsninger som sikrer produktivitet 
og gir konkurransefortrinn hos industrielle kunder.

Borgestad Industries er en del av Borgestad ASA konsernet som er
notert på Oslo Børs under ticker BOR.  

 

  • Borgestad Fabrikker
  • Höganäs Bjuf
  • T Knutsson
  • J.H Björklund
  • GL Contracting
  • Macon
  • AG Port
  • Mektec