| Sitemap

Borgestad Industries

Borgestad Industries utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger som sikrer produktivitet og konkurransefortrinn hos industrielle kunder. Målsetningen er å bidra til at kundene får lavest mulig kostnad per tonn produsert sluttprodukt. Borgestad Industries er i dag ledende innen den ildfaste bransjen i Skandinavia og har dessuten en global tilstedeværelse innen flere utvalgte applikasjonsområder.

Borgestad Industries har kunnskap, erfaring og styrke forankret i lange tradisjoner. Allerede i 1825 startet produksjon av ildfast stein i Höganäs, og fra da av har konsernet vokst og består i dag av flere selskaper innen det ildfaste og isolasjonsbetingede forretningsområdet.

 

Den sentrale produksjonsenheten i Borgestad Industries ligger i Bjuv, Sverige. Fabrikken dekker et areal på 54.000 m<sup>2</sup>. Her utføres alt fra blanding av resepter, pressing, lasting og brenning til endelig emballering for utsending.

Fabrikk Bjuv, Sverige

Den sentrale produksjonsenheten i Borgestad Industries ligger i Bjuv, Sverige. Fabrikken dekker et areal på 54.000 m2. Her utføres alt fra blanding av resepter, pressing, lasting og brenning til endelig emballering for utsending.