| Sitemap

Produksjon

Steinproduksjon med forankring i erfaring og ekspertise. Steinproduksjonen vår er lagt til den 54 000 m2 store fabrikken i Bjuv i Sverige. Omtrent halvparten av produksjonen, som varierer mellom 20 000 og 30 000 tonn per år, er basert på våre egne råmaterialer. Borgestad Industries har tilgang til ildfast leire (chamotte) fra et dagbrudd i Bjuv.

Resten av produksjonen er høyaluminastein basert på importerte råmaterialer – hovedsakelig bauxitt og andalusitt. Høyaluminasteinen, som tåler høyere temperaturer enn chamottebaserte produkter, brukes hovedsakelig i sement-, masse- og papirindustri og i ferrolegeringsmaterialer, osv.

Produktsortimentet vårt består av rundt 40 forskjellige kvaliteter som kan produseres i rundt 6 000 forskjellige former. Det er selvfølgelig avgjørende med avansert teknologi for å sikre en enhetlig, ildfast produktkvalitet. Men det er ekspertisen hos medarbeiderne våre som gjør den store forskjellen. Takket være omfattende erfaring kan vi styre resultatet av produksjonen og løsningene ned til minste detalj.
Höganäs Bjuf har tilgang til egne råvarer og omlag 50 prosent av roduksjonen er basert på disse råvarene. Øvrige råvarer importeres fra bl.a. Kina, Sør-Afrika og England.
Knusing og blandning av råvarer skjer i et automatisert og totalintegrert anlegg. Kapasiteten i denne produk­sjonsdelen er på omlag 50 000 tonn i året.
Pressing av ildfast stein skjer i automatiserte presser med avlastningsroboter. I de topp moderne pressene benyttes trykk opptil 1 600 tonn. Geometrisk komplekse produkter blir produsert i halvautomatiske presser og enkelte ganger blir produktene håndformet.
Normalt settes stein med robot på forbrenningsvogner ved pressingen. Plasseringsmønster på vogner er avgjørende for gjennom­brenning av stein i brennings­prosessen.
Fabrikken har to tunnelovner, hver med en lengde per 103 meter. Normalt er en ovn i drift. Kapasiteten per ovn er 25 000 tonn per år. Forbrenningstemperaturen i tunnelovnen varierer mellom 1250 - 1450 grader celsius. Ovnene drives med naturgass.
Mesteparten av produktene avlesses fra forbrennings-vognene med robot. Ved robotavlastning merkes steinene automatisk. Geometrisk komplekse produkter avlesses og sjekkes manuelt.
Ferdigvarelagret har et totala­real på ca. 10 000 m2. Samtlige produkter lagres innendørs. Lasting skjer enten på lastbil eller i container før leveranse til sluttdestinasjon.
Tilførsel av råvarerBlanding av råvarer PressingSettingBrenning AvlessningPakking og skiping

Vi setter nye standarder for produksjon av ildfaste masser. Verdens fremste sortiment innen ildfaste masser produseres på vårt nye, supermoderne produksjonsanlegg i Bjuv i Sverige. Fabrikken er 1000 m2 stor og har en totalt kapasitet på 30 000 metriske tonn per år. Anlegget er i stor grad automatisert og inneholder verdens mest moderne utstyr for fremstilling av ildfaste produkter. I tillegg er fabrikken totalt støvfri, noe som er avgjørende for det svært viktige miljøaspektet og gjør den unik på verdensbasis.

Utgangspunktet for å produsere ildfaste masser av høy kvalitet er nøye utvalgte råmaterialer i helt spesielle sammensetninger. Små mengder tilsetningsstoffer, iblant så lite som 20 gram per tonn, tilsettes manuelt.

Blandingen er en kritisk fase, siden målet er er at blandingen skal være så homogen som mulig. Eirich-blanderen, der parametre som blandebeholder og hastighet kan stilles inn spesifikt, sørger for et utmerket homogent resultat.

Råstoff kommer inn i produksjonen.
Råvarer distribueres til de 1 tonn store swap-beholderene.
Partiet forberedes i samsvar med spesifikke resepter.
Små mengder tilsetningsstoffer, noen ganger så lite som 20 gram per tonn, tilsettes manuelt.
Den ferdige satsen løftes før blanding.
Eirich-blanderen, der parametere som blandebeholder og hastighet kan stilles inn spesifikt, sørger for et utmerket homogent resultat.
Den ferdige ildfaste massen fylles i bestilt emballasje.
Og forberedes for transport.
Fra det 10 000 m2 store lageret, fraktes produkter til 70 land rundt om i verden.
Tilførsel av råstoffRåstoff til swap-beholdereForberedelse av et partiTilføring av tilsetningerLøftingBlandingFylling av Autopac (25 kg) eller big bagsStrekkhetteTransport