| Sitemap
2016-09-08

1. september 2016 tiltrådte Niclas Sjöberg som administrerende direktør i Borgestad Industries og Bjuf Höganäs AB

Sjöberg overtar stillingen etter Egil Friestad, som etter lang og tro tjeneste fratrer som administrerende direktør. Niclas har mer enn 20 års erfaring i den ildfaste bransjen og er grunnlegger og administrerende direktør i Macon AB, som ble grunnlagt i Gävle i 2004. I 2011 ervervet Borgestad Industries aksjemajoriteten i selskapet, og Niclas har siden ervervelsen vært medlem av ledergruppa.